سیمای درخشان امام علی (ع) از منظر دیگران
47 بازدید
محل نشر: در سه قسمت و در سه شماره، مجلّه پاسدار اسلام، در شماره‌های: 322، 1387، 323 و 324
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه جهان، علی (ع) را می‌ستاید. به دانش و بینش و ایمانش. با احترام آمیخته به شگفتی به او می‌نگرد. براستی امیرالمؤمنین، على (ع)، انسانی استثنایی بود. ازاین‌رو، شناخت شخصیت عظیم آن امام همام بسادگی برای همگان میسّر نیست. علی (ع) معمای خلقت است. یکتا گوهری که جهان آفرینش، بعد از وجود مقدّس پیامبر اسلام (ص) شخصیتی چون او (امام علی (ع) ) را در خود ندیده و نخواهد دید و آنچه گفته شود و بگوییم و بگویند و بنویسند، تنها قطره‌‌‌ای از آقیانوس بیکران فضایل و عظمت مولی‌الموحدین علی (ع) است. براین اساس، پرداختن به زندگی سراسر ایمان و تقوای آن امام همام محدویتی ندارد. تاکنون درباره آن ابرمرد اسلام سخن‌‌‌ها و شعرها گفته شده، کتابهای فراوانی نوشته شده است، نه فقط از شیعه، بلکه از جانب غیر شیعه و حتی از غیر مسلمان و مادیگراها کتابها و شعرها و ... نوشته شده است. شگفت اینجاست که همه کتابها و بررسیها یک نتیجه را به دست داده است: علی (ع) انسانی برگزیده و برجسته بوده که همه افعال و اعمال زندگی آن امام همام بر اصول شرافت و صداقت استوار گردیده و ملهم از تعالیم ربّانی بوده است. سخن گفتن درباره علی (ع) کاری بسیار مشکل است؛ چنان‌که آن دانشمند اهل‌سنت گفته است: «سخن گفتن درباره علی (ع) ممکن نیست. اگر قرار است حق علی ادا شود گویند غلوّ است، و اگر حق او ادا نشود درباره علی (ع) ظلم است.»