سیمای درخشان امام حسین (ع) و قیامش از منظر دیگران
45 بازدید
محل نشر: مجلّه پاسدار اسلام، شماره 316، 1386ش؛ (لازم به ذکر است که مقاله یادشده بدون نام
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره شخصیت، سیره و نهضت زندگی‌آفرین سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) همواره از سوی اندیشمندان مورد دقت و بررسی و نقادی قرار گرفته است. هزاران مقاله و صدها کتاب از طرف صاحبان اندیشه و قلم و بیان از همه‌‌ ملل و نحل به رشته‌ تحریر درآمده است. جاذبه‌ شخصیت سیمای درخشان حسین بن علی (ع) نظر بسیاری از اهل‌ اندیشه را به خود معطوف کرده است. در میان متفکّران، کسانی به بلندای شخصیت آن امام همام اشاره کرده‌اند که حتّی کمترین سنخیتّت با حضرت ندارند و برخی از آنان حتّی از مخالفان او به حساب می‌آیند، امّا در عین حال او را ستوده‌اند.