اختلاف و پیامدهای ناگوار آن
41 بازدید
محل نشر: مجلّه پاسدار اسلام، در دو شماره اردیبهشت و خرداد، 293 و 294 سال 1385.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه تاریخ حیات بشری همواره شاهد منازعات و کشمکش‏های بین اقوام و ملل جهان و پیامدهای ناگوار و غم‏انگیز آن بوده است. تکثر در جوامع بشری امری تکوینی بوده و واقعیتی است که بر اساس آن باید رفتار کرد؛ ولی ثمره ناهنجار این تکثر، اختلافاتی درپی دارد که گاه به جنگ‏ها و مصایب تحمل ناشدنی و نابودی انسانها و نابسامانی‏های زیادی را در زندگی بشر می‏انجامد که البته در این برهه از زمان فهم این حقیقت برای همگان بسی آسان است؛ زیرا جهان و جهانیان جنایات ددمنشانه استکبار جهانی، آمریکا و فرزند نامشروع او اسرائیل غاصب را شاهدند و علت دوام این جنایات و قلدری‏ها چیزی جز تفرقه و جدایی مسلمانان نیست. در این نوشتار مختصر بر آنیم اختلاف و عوامل و پیامدهای آن را با مطالعه در آیات قرآن‏کریم و روایات اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.