حکومت علی (ع) معرّف حقیقی روح عدالت
45 بازدید
محل نشر: روزنامه کیهان، 11 دی 1384، صفحه سیاسی.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی