جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام
49 بازدید
محل نشر: مرکز پژوهشهای صدا و سیمای قم، مجله رواق اندیشه، سال چهارم، شماره 39، (فقهی، حقوق
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی