مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عسکری
نام خانوادگی:اسلامپورکریمی
شهرت:اسلامپورکریمی
آدرس وب سایت:http://karimi48.blogfa.com/
آدرس وب سایت:http://karimi48.blogfa.com/
نخصص ها:تفسیر ، تاریخ و سیره ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب عسکری اسلامپورکریمی در روستای شهیدپرور کریم کلا