سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای صدا و سیمای قم از 84 
محقق 
 
ادامه دارد 
تألیف کتاب/ مقالات .... 
همکاری 
مرکز نشر آثار امام خمینی (ره) [2 سال] 
دانش پژوه/ محقق 
 
 
ارائه مقاله 
همکاری 
دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش قم ازسال 85 
محقق 
 
ادامه دارد 
مقالات/ تلخیص و ارائه متون آموزشی.. 
همکاری 
مرکز فرهنگ و معارف قران: پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی قم 84 
محقق 
 
ادامه دارد 
ارائه مقالات در موضوعات قرآنی 
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی پژوهشی یاران امین از سال 84 
نویسنده 
 
ادامه دارد 
تألیف کتاب و ارائه طرحهای پژوهشی 
همکاری 
مرکز رسیدگی به امور مساجد: دفتر مطالعات و تحقیقات مسجد از 84 
محقق 
 
ادامه دارد 
ارائه کتاب و مقالات درخواستی 
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی احسن الحدیث از 87 
نویسنده 
 
ادامه دارد 
تحقیق و نگارش و امور علمی دیگر 
همکاری 
مرکز تخصصی قضات قم 
محقق 
 
 
تدریس کلاس کارگاهی روش تحقیق 
تدریس 
حوزه علمیه خاتم الانبیاء بابل 
مدرس 
 
 
دروس ادبیات حوزه 
تدریس 
حوزه علمیه جامعةالزهرا(س) 
مدرس 
1389/10/08 
ادامه دارد 
روش تحقیق 
تدریس 
حوزه علمیه خاتم الانبیای شهرستان بابل 
مدرس 
 
 
صرف و نحو (جامع المقدمات) 
تدریس 
گلستان (آزادشهر)؛ سمنان (گرمسار)؛ مازندران (بابل). 
مدرس 
 
 
قرآن، عقاید، اخلاق 
تدریس 
مرکز تحقیقی قوه قضائیه در استانهای مختلف مأموریتی 
مدرس 
 
 
روش تحقیق و پایان نامه نویسی 
تدریس 
نهضت سواد آموزی استان کرمانشاه 77-78 
مدرس 
 
 
تفسیر سوره های حجرات، یوسف  
همکاری 
مرکز تخصصی قضات قم 
محقق 
 
 
تدریس